Webbsidor som speglar företagets själ
Björn Thylander är verksam som IT-konsult, webbdesigner och webbredaktör. För tillfället innehar han en halvtidstjänst på Handelsakademin; ett privat utbildningsföretag för utbildningar inom handelsområdet.
Han kan lägga upp hemsidor från scratch till färdig åt företag, oavsett geografiskt avstånd.
Det som skiljer Björn Thylander från många andra webbredaktörer är hans intressanta och varierande bakgrund. Han har en stor bredd och har både varit verksam på den fria marknaden som kulturarbetare, med utbildning samt inom den statliga hierarkin och privata företag. I grunden är han utbildad skådespelare och under närmare 20 år arbetade han med dockteater vilket han även drev som aktiebolag en gång i tiden. Då turnerade han från Tromsö i norr till Zagreb i söder.
 
1994 la han ner verksamheten och flyttade till Göteborg. Där arbetade han som yrkesvägledare under fem år på Arbetsförmedlingen Kultur-Media innan han gick Ljud och Bildskolan i Varberg med bl.a. DVD.
Nu är han knuten till Handelskompaniet där han har arbetat med att sköta och lägga upp deras hemsida, gjort loggan, producerat marknadsföringsmaterial som broschyrer och annonstillverkning. Han har även haft hand om utbildningar där han har pratat om marknadsföring.
- Själva annonsfoldern ska spegla Handelsakademins själ och det är så jag vill arbeta med företag.
 
Under domännamnet Vanligt.com, en entré till kultur och media, har han samlat information inom olika områden för kultur- och mediemänniskor som behöver veta mer om arbete eller utbildningar och stipendier.
Konsult Björn Thylander arbetar också med att ta hand om allt från scratch på en hemsida för mindre och medelstora företag.
- Jag tror inte på programmerade enkla sidor där vem som helst kan sätta sig och skriva in information. Webben ska skapa ett mervärde på något sätt och den måste också vara användarvänlig.
De programvaror han använder mest är Frontpage, Indesign, Illustrator och Photoshop.
 
Distansarbete blir mer och mer vanligt just när det gäller den här typen av arbete, och det är ju inget hinder att ha arbetsgivaren på en annan ort.
- Det går att vara uppkopplad och tillgänglig överallt. Man behöver inte vara fysiskt närvarande varje dag. Däremot är det viktigt att ha kunskaper om  företaget och utföra uppdrag inom de kostnadsramar som uppdragsgivaren har.
Björn Thylander kan erbjuda alla företagare mycket stor kunskap och kompetens och arbetar gärna kopplad till ett företag som t.ex. webbredaktör. Geografiskt avstånd är inget hinder utan hans verksamhet går att driva turnerande runt i landet, med en bärbar dator, det har också den fördelen att det möjliggör en personlig kontakt med varje företag.

Björn Thylander (Handels Akademin)

Bransch:
Tjänster

Telefon: 031 - 14 18 70
Fax: 031 - 14 11 18


Email:
bjorn@vanligt.com

Hemsida:
www.vanligt-online.com

Adress:
Björn Thylander (Handels Akademin)
Lilla Mälteriet, Klippan 1D
41451 GÖTEBORG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN